Naar nieuwe vormen van toezicht

Organisaties veranderen als gevolg van ontwikkelingen in de samenleving. De traditionele hiërarchie maakt meer en meer plaats voor netwerkorganisaties en wisselende coalities, waarin interne en externe stakeholders een steeds belangrijker stem krijgen.

Als toezichthouder zorgt u in het licht van alle veranderingen voor een constructieve dialoog met de raad van bestuur en de professionals, de zorgvragers en de huurders. Hoe krijgen cliënten, mantelzorgers, burgers, huurders, ouders een stem in het beleid? Het is daarbij op de eerste plaats belangrijk dat alle stemmen goed worden gehoord. En vervolgens is het de vraag hoe u die stem laat doorklinken in de boardroom.

 

 

Miniconferentie

Deze nieuwe uitdagingen hebben ons geïnspireerd om een miniconferentie te organiseren over nieuwe vormen van samenwerking tussen raden van bestuur en hun toezichthouders of commissarissen. Samen met andere toezichthouders en bestuurders gaat u op zoek naar ideeën en inzichten om uw palet van mogelijkheden voor een constructieve en inclusieve dialoog te verrijken.

We reiken daarvoor methoden aan uit het gedachtegoed van Deep Democracy.

We laten u ervaren hoe u actief op zoek kunt gaan naar verschillende perspectieven en invalshoeken van diverse stakeholders bij vraagstukken.

 

We starten de conferentie met een lezing door Jitske Kramer, corporate antropoloog en keynote speaker over Deep Democracy, diversiteit en inclusie. Zij is chief van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van o.a. Deep Democracy en De Corporate Tribe, het managementboek van het jaar 2016.

 

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek. Aan de hand van casuïstiek ervaart u de werking van Deep Democracy. De kracht van inclusief toezicht door het voeren van een open en onderzoekende dialoog, waarbij ieders inbreng gehoord en benut wordt.  En waarbij we de wijsheid van de minderheid toevoegen aan het meerderheidsbesluit.

 

 

Praktische gegevens

Datum:

dinsdag 30 mei 2017

Tijd:

16.00 - 19.00 uur

Plaats:

LE:EN, Heuveloord 140, 3523 CK Utrecht

 

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto, met voldoende parkeergelegenheid in de buurt. LE:EN is gevestigd in een voormalige metaalfabriek. De entourage nodigt uit om los van het alledaagse met andere ogen naar ons werk te kijken.

 

Aansluitend aan het programma kunt u (op eigen kosten) à la carte dineren in het bijbehorende restaurant. Voor de conferentiedeelnemers staat dan een eigen deel van het restaurant ter beschikking, zodat we het gesprek rustig en smakelijk kunnen voortzetten.

 

De kosten voor deelname aan de miniconferentie zijn € 225,- exclusief btw per persoon.
Een deelnemer krijgt voor deze deskundigheidsbevordering twee PE-punten.

 

 

Voor meer informatie: www.inclusieftoezicht.nl

 

We zien uit naar uw komst!

 


 
 

Annemarie Reintjes

organisatieadviseur

procesbegeleider
lid RvC Patrimonium

Elly van der Bijl

voorzitter RvC Talis

voorzitter RvT ZGAO

vicevoorzitter RvT RIBW AVV

Helene Wüst

Raad van Bestuur IJsselheem