begeleiding Zelfevaluatie
   
begeleiding Gesprek met stakeholders
   
begeleiding Ontwikkeling visie op toezicht
 
 

Toezicht is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.

Wij begeleiden Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen bij het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, onderling en met de Raad van Bestuur. Meer in de nabijheid en in verbinding met de organisatie en meer in contact met interne en externe stakeholders.

 

Inclusief toezicht noemen we dat. Toezicht waarbij bewust wordt gezocht naar verschillende invalshoeken, in een open dialoog met verschillende partners. Zonder de basis van de toezichthoudende rol uit het oog te verliezen.

 

Daarom focussen we op drie thema's waar in de diverse Governancecodes nadrukkelijk aandacht voor wordt gevraagd: zelfevaluatie, gesprekken met stakeholders en het ontwikkelen van een eigen visie op toezicht.

 

We hanteren daarbij graag methodieken uit Deep Democracy om met elkaar in gesprek te gaan. Omdat die diepgang, levendigheid en energie geven en tot mooie resultaten leiden. Als een RvT/RvC inhoudelijke thema's goed verkent en doorgrondt, kan de raad een waardevol klankbord zijn voor de Raad van Bestuur en gefundeerd toezicht houden. In verbinding met elkaar en met betrokken partijen.

 

 

 

over Deep Democracy
over Toezicht
over Annemarie en Elly
 
   

 

 

 
 
 
Home Home Workshop VTW-congrestival workshop VTW-congrestival Foto-impressie Stuur ons een mail